پست های برچسب: امریکایی

05.30.2012

درخواست غرامت گروگان‌های آمریکایی از ایران رد شد

بی‌بی‌سی: ۵۲ آمریکایی در ایران در سال ۱۳۵۸ در سفارت آمریکا برای بیش از چهارصد روز توسط دانشجویان ایرانی گروگان گرفته شدند. دیوان عالی آمریکا درخواست گروگان های آمریکایی را برای احیاء پرونده شکایتشان جهت دریافت غرامت از ایران، رد کرد. حدود ۱۰۰ نفر که گروگان های آمریکایی سه دهه پیش در ایران و برخی […]

Free Blog Themes and Blog Templates