پست های برچسب: بدافزار

09.18.2012

ردپای تازه از بدافزار فلیم در ایران

دویچه‌وله: شرکت امنیت رایانه‌ای کاسپرسکی روسیه به شواهد تازه‌ای در مورد فعالیت بدافزار “فلیم” در ایران دست یافته است. روی یکی از سرورهای فرمانده که با رایانه‌های آلوده به این ویروس در ارتباط‌اند، چند نام پیدا شده است. شرکت امنیتی کاسپرسکی در روسیه در روزهای نخستین ماه ژوئن ۲۰۱۲ برای اولین بار از حمله سایبری […]

07.14.2012

حملات سایبری علیه ایران ادامه خواهد داشت

رادیوفرانسه: به گفتۀ کارشناسان، ویروس‌های “استاکس‌نت” و “فلیم” آغازگر موجی از حملات سایبری علیه ایران بود که تازه در ابتدای کار است. به عقیدۀ یک کارشناس آمریکایی، حملات سایبری در آینده “خشن‌تر” خواهد شد. به عنوان مثال، بدافزارها می‌توانند با ارسال فرمان‌های غلط، برخی دستگاه‌ها را بیشتر از ظرفیت معمول به کار وا دارند، تا […]

Free Blog Themes and Blog Templates