پست های برچسب: بهرام مشیری

08.22.2012

قبول مباحثه با آقای رضا پهلوی از جانب بهرام مشیری

خودنویس: بهرام مشیری که به‌خاطر نظراتش در خصوص ماهیت و عملکرد رژیم محمد رضا شاه پهلوی به‌کرات مورد حمله جمعی از سلطنت‌طلبان قرار گرفته است، در برنامه تلویزیون اندیشه، با کمال میل از ایده نشستن در کنار و مباحثه با آقای رضا پهلوی و گفتگو با ایشان استقبال کرد. حال باید دید که آقای رضا […]

03.14.2012

درود بر بهرام مشیری که به زیبایی پوز آخوندها را می زند

افق:

12.5.2010

بهرام مشیری: مسئله حدث اکبر و حدث اصغر- نوشته خمینی

یوتوب:

08.25.2010

بهرام مشیری: گدا خانه رضا مایه نکبت ایرانیان

یوتوب:

08.21.2010

بهرام مشیری : تراختور چی ها و بوزقورت ها و گرگیها

یوتوب:

Free Blog Themes and Blog Templates