پست های برچسب: بهره بانکی

11.29.2009

نرخ بهره بانکی اسلامی: آقای احمدی‌نژاد! وعده چهار سال قبلتان را به خاطر دارید؟

آینده: اگرچه در پی این دستور دكتر احمدی‌نژاد، صدها میلیارد تومان از سرمایه سیستم بانكی كشور، عاید رانت‌خواران و دریافت‌كنندگان وام‌های كلان گردید، اما در عمل نه تنها سود بانكی ظرف چهار سال گذشته كاهش نیافته، بلكه افزایش نیز یافته است! در حالی‌كه دكتر احمدی‌نژاد حدود چهار سال قبل وعده داده بود نرخ سود بانكی […]

Free Blog Themes and Blog Templates