پست های برچسب: تالاسمی

11.27.2012

تحريم وطني: ريشه اصلي بحران درمان بيماران تالاسمي داخلي است

اعتماد: نماد قطره خون شكسته تالاسمي‌ها حالا بيشتر از پيش شبيه است به دل‌هاي خون شده و شكسته بيماراني كه عذاب‌شان نه ابتلا به يك مرض صعب‌العلاج بلكه تمناي درماني است كه انگار روزبه‌روز از استاندارد فاصله مي‌گيرد تا گل‌هاي اميد به زندگي هر روز در ميان اين جماعت از بيماران خاص كشور زردتر و […]

Free Blog Themes and Blog Templates