پست های برچسب: تمسخر

04.4.2011

تمسخر پیام نوروزی اوباما به وسیلۀ علی لاریجانی

رادیوفرانسه: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، پیام نوروزی اوباما رادر حد “رئیس شعبۀ یک حزب سبز یکی از شهرهای دورافتادۀ اروپا” دانست و واشنگتن را به “دغلکاری در ارتباط با تمایل به گفتگو با تهران” متهم کرد. اوباما در پیام امسال برخلاف دو سال گذشته، دولت ایران را مورد خطاب قرار نداده و […]

Free Blog Themes and Blog Templates