پست های برچسب: جابجایی

03.2.2009

سه ماه مانده به انتخابات تاييد شد؛ جابه‌جايي‌های پر از شبهه در اداره انتخابات وزارت كشور

خرداد، احسان مهرابي: دگرگونی‌های پر از شائبه در وزارت کشور، مجلس را به واکنش کشاند. روال این است که به دلیل حساسیت انتخابات همواره هرگونه تغییر به بعد موکول می شود چرا که هر تغيير و جابه‌جايي در آستانه انتخابات باعث ايجاد سوال و ابهام خواهد شد. اما با این وجود در حدود سه ماه […]

Free Blog Themes and Blog Templates