پست های برچسب: جشن سده

01.31.2010

مراسم جشن سده در منطقه چم در استان یزد تبدیل به مراسم مبارزه علیه دولت کودتا گردید

یوتوب: مراسم جشن سده در منطقه چم در استان یزد تبدیل به مراسم مبارزه علیه دولت کودتا گردید. مردم یزدبه جمع زرتشتیان پیوستند و مراسم با شعار های در مخالفت با دولت کودتا برگزار گردید نیروی انتظامی نتوانست جلوی مردم را بگیرد دهم بهمن 1388 روستای چم

Free Blog Themes and Blog Templates