پست های برچسب: حزب اللهی

04.21.2011

قوه قضاییه ایران در برابر متهمان حزب اللهی

بی‌بی‌سی: جعفری دولت آبادی گفته است که توهین به مسئولین پذیرفتنی نیست قوه قضاییه ایران یک بار دیگر در رویارویی قضایی با متهمانی قرار گرفته است که از چهره های تندرو و حزب اللهی به شمار می روند. رسیدگی قضایی و به دادگاه بردن چهره هایی که در ایران به عنوان “حزب اللهی” و تندرو […]

Free Blog Themes and Blog Templates