پست های برچسب: حمله‌موشکی

08.21.2012

هواپیمای مقام ارشد نظامی آمریکا در افغانستان هدف موشک قرار گرفت

بی‌بی‌سی: نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان تائید کرده اند که در اثر اصابت موشک به پایگاه نظامی بگرام، به هواپیمای رئیس ستاد ارتش مشترک آمریکا آسیب رسیده است. یک سخنگوی این نیروها در کابل به بی بی سی گفت ژنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد ارتش مشترک آمریکا هنگام این حادثه در اتاق […]

Free Blog Themes and Blog Templates