پست های برچسب: خبرنامه

02.28.2009

خبر هک شدن خبرنامه امیر کبیر

خبرنامه امیرکبیر از صبح روز پنج شنبه بارها از نقاط ناشناس مورد حمله قرار گرفته و ساعاتی از دسترس خوانندگان خارج شد. این حملات از صبح روز پنج شنبه به طور مداوم ادامه داشت و با وجود اینکه سایت چندین بار به حالت اولیه باز گردانده شد ولی باز هم مورد حمله قرار گرفت. با […]

Free Blog Themes and Blog Templates