پست های برچسب: داریوش دولتشاهی

05.11.2012

با صدایِ بلند فریاد می‌زنیم: ” با افتخار مرتدیم “

خردگرایی: گاه در خلوتِ خود به این می اندیشیدم که گالیله چه حسی داشت زمانی‌ که مشاهداتِ علمی‌ِ او باعث خشم پاپ گشت و حکمِ تفکیرِ او صادر شد و یا حکم ارتداد سهروردی توسطِ علمایِ دین و حبسِ او به حکمِ صلاح الدین ایوبی و یا حکم ارتدادِ پور سینا ( ابو علی‌ سینا […]

Free Blog Themes and Blog Templates