پست های برچسب: دتسغیب

09.20.2010

شیخ محمدباقر ولدان رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس به دلیل حمله به مسجد قبا دستگیر شد

صبح امید: شیخ محمدباقر ولدان مسوول شورای سیاستگذاری ائمه جمعه فارس و از عاملان اصلی حمله به مسجد قبا در روز قدس امسال و حمله سال گذشته با حکم دادستان ویژه روحانیت شیراز دستگیر شد. علاوه بر ولدان شش طلبه دیگر نیز که در حمله به این مسجد نقش داشتند دستگیر شدند. محمدباقر ولدان که […]

Free Blog Themes and Blog Templates