پست های برچسب: دهه شصت

04.29.2009

ماکیاولی به ستاد موسوی پیوست

رادیوزمانه: مرحوم ماکیاولی طنزنویس دربار فلورانس و غیره که کتاب طنز “شهزاده” او اشتباهی جدی گرفته شد و وسیله گشت برای توجیه قدرت، به ستاد میرحسین موسوی پیوست. نامبرده به ستاد موسوی توصیه کرد همه مسائل دهه شصت از جمله پاکسازی‌ها و اخراج‌های کارمندان و فرستادن بعضی دانشجویان مشکوک به کمیته‌های انضباطی و عملکرد وزارت […]

Free Blog Themes and Blog Templates