پست های برچسب: دکترمحمود دهقان

04.21.2009

دکترمحمود دهقان در گفتگو با فرارو:هیچ گاه تا این حد به ملت ایران توهین نشده بود

فرارو: یک عضو هیات علمی دانشگاه و دکترای روابط بین الملل با اشاره به سخنرانی محمود احمدی نژاد در نشست “دوربان دو” و حواشی آن تاکید می کند هیچ گاه تا این حد به ملت ایران توهین نشده بود. محمود احمدی نژاد که برای سخنرانی در دومین نشست ضد نژادپرستی سازمان ملل موسوم به “دوربان […]

Free Blog Themes and Blog Templates