پست های برچسب: رئيس دانشگاه

08.31.2009

رئيس دانشگاه شيراز می‌گويد در اعتراض به “شرايط موجود” استعفا می‌کند

رادیوفردا: به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس دانشگاه شيراز اعلام کرد بزودی و پس از تعيين وزير جديد علوم، از سمت خود استعفا خواهد کرد. محمدهادی صادقی، رئيس دانشگاه شيراز، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، دليل اين اقدام را شرايط موجود بر دانشگاههای بزرگ، به خصوص دانشگاههای شهرستان‌ها عنوان کرد. آقای صادقی با اشاره به تفاوت […]

Free Blog Themes and Blog Templates