پست های برچسب: سنديکا

03.1.2009

« بازداشت دو عضو هيئت مديره سنديکای کارگران هفت تپه »

رادیوفردا: فعالان کارگری در ايران می گويند دو عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه روز شنبه توسط ماموران امنيتی بازداشت شده اند. بازداشت علی نجاتی،‌ رييس هيئت مديره، و رضا رخشان، مسئول روابط عمومی در شرايطی انجام گرفته است که آخرين جلسه دادگاه اين دو و سه تن ديگر از اعضای هيئت […]

Free Blog Themes and Blog Templates