پست های برچسب: سواد

05.24.2012

آمارهای تکان دهنده درباره سطح پایین سواد در ایران

بازتاب‌امروز: بسیاری از خوانندگان این نوشته، که به احتمال فراوان در بخش‌های توسعه‌یافته‌تر کشور ساکن بوده و چه بسا اکثریت اطرافیان‌شان تحصیلات دانشگاهی دارند، شگفت‌زده‌تر خواهند شد اگر آمارهای رسمی مربوط به ایرانیان بزرگسال دارای تحصیلاتی در حد راهنمایی و یا کمتر را بدانند: براساس آمارهای منتشره در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در […]

Free Blog Themes and Blog Templates