پست های برچسب: سکینۀ محمدی آشتیانی

08.17.2010

تلاش فرانسه و دیگر کشورهای اروپا برای جلوگیری از اعدام سکینۀ محمدی آشتیانی

رادیوفرانسه: یک سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه گفت این کشور از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد در راستای لغو مجازات اعدام و تا آن تاریخ، اجرای احکام اعدام را به حال تعلیق درآورند. وزارت امور خارجۀ فرانسه امروز (دوشنبه) اعلام کرد که دولت های اروپائی سرگرم مطالعۀ شیوه ها و راه هائی هستند که از طریق […]

Free Blog Themes and Blog Templates