پست های برچسب: سید رضا حسینی

12.5.2012

برادران باشگاه خبرنگاران! از الماس چه خبر؟

بازتاب‌امروز: اکنون که مدتهاست از وی خبری در رسانه ها نیست، برخی از نمایندگان مجلس از دستگیری وی خبر می دهند. برخی از نهادهای مسئول نظام، از ابتدا با پخش این فیلم مخالف بوده اند و باشگاه خبرنگاران جوان در اقدامی غیرحرفه ای، فیلم مذکور را که هزینه های سنگینی برای نظام داشته، پخش کرده […]

Free Blog Themes and Blog Templates