پست های برچسب: شرکت ارتباطات زیر‌ساخت

04.29.2009

ازسوی شرکت ارتباطات زیرساخت فعال شد: دیوار آتش روی باند ورودی اینترنت کشور

خبرآنلاین: فناوری – راه‌اندازی فایروال‌های جدید شرکت مخابرات باعث فیلترینگ مضاعف و کاهش چشمگیر سرعت اتصال به شبکه شده است علیرضا اردلان: در چند سال اخیر «شرکت ارتباطات زیر‌ساخت» به نامی آشنا برای کاربران ایرانی اینترنت تبدیل شده است. شرکتی که وقتی یکی دو باری در سال لنگر یک کشتی به کابل ارتباطی ایران در […]

Free Blog Themes and Blog Templates