پست های برچسب: عکس‌العمل

01.20.2011

پرچم تونس در فیس‌بوک عرب‌ها

خودنویس: بسیاری از عرب‌های عضو در فیس‌بوک این روزها عکس پروفایل خود را تغییر داده‌اند و تصویری از پرچم تونس یا مردم تونسی را به جای آن گذاشته‌اند، حرکتی که نشان می‌دهد نیاز به یک تغییر اساسی تا چه میزان در میان آنان جدی است. «دلم می ‌خواد به همه دنیا بگویم اینک از عرب […]

Free Blog Themes and Blog Templates