پست های برچسب: غذا

11.9.2012

اعتراف معاون احمدی نژاد به معامله نفت و گاز در برابر غذا، این بار با پاکستان

کلمه: چکیده :معاون احمدی نژاد اعلام کرده که در قبال دادن انرژی و امکانات دیگر از پاکستان برنج، گوشت و گندم وارد خواهیم کرد. سعیدلو این معامله تهاتری نفت در برابر غذا را در جمع خبرنگاران به عنوان دستاوردهای سفر محمود احمدی نژاد به پاکستان ذکر کرده است؛ آن هم در هشتمین ماه از سالی […]

Free Blog Themes and Blog Templates