پست های برچسب: فریدون جیرانی

12.4.2012

وقتی کارگردانی با رانت امنیتی سمبل آزادی بیان در ایران می شود

بازتاب‌امروز: سریال تلویزیونی مرگ تدریجی یک رویا که وی به سفارش یک مرکز خاص برای ثابت کردن خیانتکار و فاسد بودن روشنفکران داخلی ساخته و پخش کرد، تنها یکی از خدماتی است که جیرانی به خاطر ارائه آن اعتمادسازی کرده و توانست تریبون زنده تلویزیونی در برنامه هفت را در ملتهب ترین دوره یعنی سال […]

12.1.2012

فریدون جیرانی در حلقه معترضان به فیلم فیلم «من مادر هستم»

Free Blog Themes and Blog Templates