پست های برچسب: قارنا

09.4.2012

قارنا، فاجعه ای قابل تکرار

بی‌بی‌سی: آسو صالح :ظهر روز یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۵۸، کمتر از هفت ماه گذشته از پیروزی انقلاب مردم ایران، شمار زیادی از نیروهای دارای یونیفرم نظامی سپاه پاسداران اقدام به کشتار مردم در روستای قارنا، در هفت کیلومتری جنوب نقده کردند که در نتیجه آن بیش از ۶۵ نفر از مردم غیرنظامی روستا کشته شدند. […]

Free Blog Themes and Blog Templates