پست های برچسب: قبوض

11.7.2010

توزیع قبوض برق آذر ماه با قیمت جدید

بازتاب: وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا صدور قبوض برق از آذر ماه ماهانه خواهد بود گفت: فعلا تا پايان سال جاري قبوض برق هر دو ماه يك بار صادر خواهد شد اما به احتمال زياد صدور ماهانه قبوض برق از سال آينده اجرا مي شود. يك مقام مسئول در وزارت نيرو از […]

Free Blog Themes and Blog Templates