پست های برچسب: متهمان بي گناه‏

04.6.2009

رسوايي قضايي در پرونده زن کشي هاي آبادان‏ و صدور حکم اعدام براي متهمان بي گناه‏

روز: شهرام رفيع زاده فرمانده نيروي انتظامي همزمان با تاکيد بر تداوم طرح برخورد با بدحجابي، خبر بروز يک رسوايي انتظامي و ‏قضائي در پرونده زن کشي هاي آبادان را تائيد کرد.‏ اسماعيل احمدي مقدم با اشاره به پرونده زن کشي زنجيره اي در آبادان که طي آن 15 زن و يک مرد در اين […]

Free Blog Themes and Blog Templates