پست های برچسب: محمد حسن فلاحیه‌زاده

04.29.2009

نگرانی و بی‌خبری از وضعیت محمد حسن فلاحیه‌زاده

فعالین حقوق بشر: نقض حقوق‌بشر در مورد شهروندان ایران تنها به بازداشت و محاکمه و زندانی کردن آنان معطوف نمی‌شود. زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در زندان و بعد از محکومیت هم زیر فشارها و آزار ماموران امنیتی و قضایی و زندانبانان قرار دارند. عدم ارائه‌ی امکانات پزشکی، عدم تعلق گرفتن مرخصی و دیگر موارد قانونی […]

Free Blog Themes and Blog Templates