پست های برچسب: مست

12.21.2011

متهم در دادگاه: مست بودم، قهرمان وزنه‌برداری را کشتم

آفتاب: روزنامه شرق جوانی که به خاطر دختر مورد علاقه‌اش با همسایه‌ها درگیر شده‌ و اشتباهی قهرمان وزنه‌برداری کشوری را به قتل رسانده بود در دفاعیاتش مدعی شد هیچ‌چیز از حادثه را به یاد نمی‌آورد. آفتاب: جوانی که به خاطر دختر مورد علاقه‌اش با همسایه‌ها درگیر شده‌ و اشتباهی قهرمان وزنه‌برداری کشوری را به قتل […]

Free Blog Themes and Blog Templates