پست های برچسب: مهدی محمودیان

02.5.2012

مهدی محمودیان: تاوان زندگی شرافتمندانه را می پردازم

کلمه: هنگامی که مهدی محمودیان در بیمارستان رجایی بستری بود عده ایی از دوستان و همراهانش با توجه به وضعیت جسمانی وی و همچنین نیازی که دختر خردسال و خانوده اش به او دارند از محمودیان خواستند تا مدتی ننویسید به وضعیت اسفبار زندان ها و جامعه اشاره ایی نکند تا شاید از زندان خلاصی […]

Free Blog Themes and Blog Templates