پست های برچسب: نوح

12.17.2012

واکنش آیت الله جنتی به پیامکها/افرادسن بالا کمی مشاغل را کم کنند/بیماری ندارم

بازتاب‌امروز: این موضوع قطعا برای من یک توفیق است. جمله‌ای حضرت امام فرمودند که اگر آمریکا از ما خوشحال بود در خودمان شک کنیم. اگر او با ما دشمنی کرد حقانیت خودمان را باور کنیم. به نظر من اگر کسانی که تخریب می‌کنند حزب اللهی باشند نماز شب خوان باشند آدم باید در خودش شک […]

Free Blog Themes and Blog Templates