پست های برچسب: نوکران سیدعلی

12.28.2009

حمله صادق آهنگران به کاندیداهای معترض به انتخابات

شفاف: من در همان روزها به محمدعلی گفتم تو پسر منی، اگر به شدت بروی جلو، تبعاتی برای من ایجاد خواهد شد حاج صادق آهنگران به خبری که در ایام پس از انتخابات توسط پسرش در وبلاگ شخصی اش مبنی بر ناراحتی بی اندازه این مداح از نحوه برخورد با معترضین منتشر شد ، پاسخ […]

Free Blog Themes and Blog Templates