پست های برچسب: همجنس‌بازی

09.3.2012

جمهورى اسلامى و کشش به همجنس‌‌بازی

رادیوزمانه: شهرنوش پارسی‌پور – در گزارش‌ها مى‌آید که طرح جداسازى دانشگاه‌هاى ایران به‌شدت در دست اقدام است. ظاهراً بناست که دیگر زنان و مردان در دانشگاه در کنار یکدیگر درس نخوانند. ظاهراً در بعضى از رشته‌هاى فنى و مهندسى دختران از مجموعه حذف شده‌اند و در بعضى از رشته‌ها مردان نمى‌توانند شرکت کنند. پس به‌زودى […]

Free Blog Themes and Blog Templates