پست های برچسب: کامبیز حسینی

12.14.2011

در پی تعطیلی برنامه پارازیت، «کامبیز حسینی چرا صندلی را پرت کرد؟»

رادیوکوچه: اشاره از رادیو کوچه: آن چه در پی می‌خوانید نامه وارده‌ای از یکی از شنوندگان رادیو کوچه است که پیشتر نیز از همین فرد نامه‌ای دیگر در کوچه منتشر شده بود. بدیهی است رادیو کوچه به دلیل رعایت اصول کاری مانند گذشته تاکید دارد که آماده درج هر پاسخ و یا نظری در این […]

Free Blog Themes and Blog Templates