پست های برچسب: کانون مدافعان

05.14.2012

محمد علی دادخواه افشاگری کرد: گفتند در تلویزیون بگو «کانون مدافعان» از خارجی‌ها پول می‌گیرد یا برو «رجایی‌شهر»

ملی‌مذهبی: محمد علی دادخواه، وکیل و فعال حقوق بشر با اظهار اینکه در روزهای اخیر تحت فشار شدید برای اعتراف تلویزنی بوده است،گفت: فردا آخرین روزی است که به او فرصت اعتراف تلویزیونی داده شده است. محمد علی دادخواه گفت:« فردا آخرین مهلت من است که یا اعتراف تلویزیونی داشته باشم یا به زندان بروم. […]

Free Blog Themes and Blog Templates