پست های برچسب: کسی از گربه های ایرانی خبر نداره

04.24.2009

رکسانا صابری نويسنده فيلمنامه فيلم به فستيوال کن رفته بهمن قبادی است

جمهوریت: دو روز بعد از انتشار نامه سرگشاده بهمن قبادی، فیلمساز سرشناس ایرانی به “همه دولتمردان و سیاست مداران” ایران برای آزادی دوست و نامزدش رکسانا صابری، جدیدترین فیلم او در بخش مهم نوعی نگاه جشنواره معتبر کن پذیرفته شد تا چالشی جدید در آستانه انتخابات در حوزه فرهنگ و هنر کشور ایجاد شود. قبادی […]

Free Blog Themes and Blog Templates