پست های برچسب: کشاورزی

12.24.2012

به علت افزايش محصولات کشاورزی «سرطان زا» وزير کشاورزی به مجلس فرا خوانده شد

رادیوفردا: صادق خليليان٬ وزير جهاد و کشاورزی روز يکشنبه به منظور پاسخگويی به سوال محمد دهقانی نماينده چناران و طرقبه در مورد علت افزايش محصولات کشاورزی «سرطان زا» درمجلس حاضر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان با اشاره به افزايش آمار مبتلايان به سرطان در ايران، افزود که به علت استفاده از سموم شيميايی […]

Free Blog Themes and Blog Templates