پست های برچسب: گوگوش

12.1.2009

خبرهای گوناگون از کنسرت گوگوش در دبی از زبان ایرنا

ایرنا: حمايت امنيتي دولت امارات از برگزاري کنسرت گوگوش در دبي دبي – دولت امارات تدابير شديد امنيتي را براي برگزاري کنسرت “فائقه آتشين” معروف به “گوگوش” که يکشنبه شب در دبي برگزار شد اعمال کرد. اين کنسرت که از هفته ها پيش در شبکه هاي ماهواره اي تبليغ برگزاري آن به شدت دنبال مي […]

Free Blog Themes and Blog Templates