پست های برچسب: ۱۵۰۰ نفر

03.2.2009

تحصن ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در شامگاه روز یک شنبه

خبرنامه امیرکبیر: بنابر گزارش های دریافتی از دانشگاه صنعتی اصفهان، بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه در حمایت از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در دانشگاه تحصن کردند. پس از تشکیل هیات منصفه دانشگاه صنعتی برای بررسی مسائل اخیر و خبرهایی که از احتمال صدور رای انحلال انجمن اسلامی دانشجویان توسط این […]

Free Blog Themes and Blog Templates