بایگانی در بخش: سیاسی

12.17.2008

صدور بخشنامه برای رفتن اجباری ورزشکاران به نماز جمعه + تصویر بخشنامه

12.17.2008

آن قدرت مخوف خامنه ای و خاتمی را یکجا و با هم می بلعد!

12.16.2008

غرض ورزی های حزب توده

ارگان غیر رسمی حزب توده: درنیمه دهه 1350 فرح بیش از 40 هزار کیلومتر در کشور سفر کرده بود تا از نیازهای مردم آگاه شود. دستور داده بود قرص های ضد حاملگی را به رایگان توزیع کنند و زنان سقط جنین کنند. به مادران باردار و کودکان شیر پرچربی بدهند. بازدید او از مراکز جذامیان [...]

12.16.2008

شریعتمداری: خاتمی، «شاه‌ سلطان حسین» نیست

12.15.2008

احمد زيدآبادي: نه! ظاهرا بيشتر تهديد است

12.15.2008

لباس شخصی‌ها در راهروهای مجلس؟!

12.14.2008

دستور مبهم احمدي نژاد به محصولی: بسيج و ناجا، حافظ حقوق شهروندي

12.12.2008

پس گرفتن امضاهای استیضاح اسكندری تكذیب شد

12.11.2008

سخنان هاشمي تکذيب شد : طرح دولت وحدت ملي پيشنهاد چه جرياني است؟‏

12.11.2008

سران مؤتلفه درباره احمدی‌نژاد چه گفتند؟ پشت پرده دیدار عسگراولادی، باهنر و حبیبی با جامعه روحانیت

Free Blog Themes and Blog Templates