پست های برچسب: خبرنامه امیرکبیر

03.1.2009

حمله به خبرنامه امیرکبیر برای ایجاد اخلال در اطلاع رسانی

خبرنامه امیرکبیر: از صبح روز پنج شنبه گذشته (۸ اسفندماه) بارها مورد حمله قرار گرفته و از دسترس خوانندگان خارج شد. این حملات از صبح روز پنج شنبه به طور مداوم ادامه داشت و با وجود اینکه سایت چندین بار به حالت اولیه باز گردانده شد ولی باز هم مورد حمله قرار گرفت. روز پنج […]

02.28.2009

سایت خبرنامه امیرکبیر هک شده!؟

خُسن آقا: سایت خبرنامه امیر کبیر منبع موسق و خوبی است برای خبرهای دانشجویی و حقوق بشری. بیش از دو روز است که این سایت خبری قابل دسترسی نیست. از شواهد چنین به نظر می‌رسد که این سایت هک شده باشد. آیا کسی اطلاع دقیقی از این موضوع دارد؟

Free Blog Themes and Blog Templates