پست های برچسب: سفره

06.11.2012

پس از نفت حالا نوبت آوردن نان سر سفره ملت است!

خودنویس:

08.22.2010

سفره‌های حکومتی

رادیوفردا: مردی با ته ریش حدودا ۵۰ ساله می گوید: می دونی وقتی بعد از مدت ها به ایران سفر کردم چی بیشتر از همه در ذهنم مونده؟ مرد کنار دستی که او هم میانسال است و شباهت زیادی به مسئولین بسیج و سپاه پاسداران دارد می پرسد: چی ؟ و مشغول خوردن نان و […]

05.3.2010

حمله بی خانمانان به مجتمع های مسکونی ایران در ونزوئلا

آخرین: شماری از مردم در یک اقدام ضربتی و با حمله شبانه به طور غير قانوني نهصد واحد از آپارتمان هاي ساخته شده توسط شرکت ايراني در ونزوئلا را اشغال کردند. قرار بود این واحدها با هماهنگی طرف ایرانی توسط وزارت مسکن ونزوئلا به افراد واجد شرایط واگذار شود. به گزارش آخرین نیوز ،فقرا و […]

Free Blog Themes and Blog Templates