پست های برچسب: سکینه محمدی آشتیانی

08.18.2010

احمدی نژاد: به جای زن محکوم به سنگسار ، به برزیل فناوری می فرستیم

شفاف: در نهایت ، قاضی وجود دارد و قضات هم مستقل هستند اما من (در این باره) با رئیس قوه قضائیه صحبت کردم و قوه قضائیه هم با این موضوع ( فرستادن زن ایرانی محکوم به سنگسار به برزیل) موافق نیست. احمدی نژاد درخواست برزیل برای فرستادن زن ایرانی محکوم به سنگسار به برزیل را […]

08.8.2010

محمد مصطفایی: به نروژ پناهنده شد

VG: محمد مصطفایی: گمان نمی کند رژیم ایران جرات آسیب رساندن به موکلش را داشته باشد محمد مصطفایی که به نروژ پناهنده شده امروز یکشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت: به علت فشار زیادی که بر سر مساله سکینه محمدی آشتیانی بر روی ایران است رژم جرات آسیب رسانده به موکلش را ندارد. محمد مصطفایی […]

07.11.2010

درخواست رهبر حزب لیبرال کانادا برای آزادی فوری سکینه محمدی آشتیانی

صدای‌آمریکا: درحالی که کارزارهای بین المللی برای نجات جان سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی محکوم به مرگ هنوز ادامه دارند، رهبر حزب لیبرال کانادا از رایزنی ها برای آزادی خانم محمدی آشتیانی حمایت کرده است. سکینه آشتیانی محمدی زن ٤٣ ایرانی و مادر دو فرزند در ماه مه سال ٢٠٠٦ به زنای محسنه متهم و […]

Free Blog Themes and Blog Templates