پست های برچسب: صفار هرندی

12.31.2010

صفار هرندی در «دیروز، امروز، فردا»: آقای خاتمی حداقل به این دو سوال پاسخ دهد…

بازتاب: وی که خود از منتقدین جدی برخی رفتارهای دو دولت نهم و دهم است، در رابطه با این اتفاق نیز از آقای خاتمی پرسید: اگر واقعا به چنین چیزی اعتقاد داشتید چرا باز هم در جریان حوادث سال گذشته اجازه دادید که با احساسات مذهبی و اعتقادات مردم بازی شود و حاضر نشدید حتی […]

04.3.2009

صفارهرندی: احمدی نژاد کاری که باید، کرده است اگر رای نیاورد، چه باک؟!

فرارو: صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرمقاله ویژه نامه نوروزی روزنامه ی دولتی ایران در مقام مباهله با رقیبان رییس دولت نهم ، مدعی شده است که آقای احمدی نژاد به وعده های انتخاباتی اش عمل کرده از نابود کردن خدا و ارزش های الاهی و انقلابی در جامعه جلوگیری کرده و […]

Free Blog Themes and Blog Templates