پست های برچسب: صنعتی شریف

11.27.2012

تا وقتی بهترین دانشگاه مملکت را بدهند دست شما، وضع همین است

بازتاب امروز: در طول دو سال ریاست وی بر این دانشگاه، رکورد فرار مغزها از این دانشگاه به خارج شکسته شده، اما وی به جای این که زمینه ادامه تحصیل و اشتغال دانشجویان خود در داخل کشور را فراهم کند، در آرزوی برگزاری نماز جماعت در کرات آسمانی است سخنان اخیر دکتر رضا روستا آزاد، […]

08.12.2009

رئیس دانشگاه شریف: بازداشت نبود، سوء تفاهم بود، شب بردند و صبح آزاد کردند

رخداد: رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تکذیب خبر بازداشت مسئولان این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعت شریف نه مسئول و نه دانشجوی بازداشتی دارد. تنها دو تن از اساتید دانشگاه را بر اساس سوء تفاهماتی یک شب بردند و صبح آزاد کردند. سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات احمد توکلی […]

Free Blog Themes and Blog Templates