پست های برچسب: علی نجاتی

04.15.2009

رهبر سنديکای کارگران هفت تپه پس از ۴۰ روز آزاد شد

خبرنامه امیرکبیر: علی نجاتی، رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، روز سه شنبه و در پی اعتراض های سازمان های کارگری و حقوق بشری در ايران و جهان، پس از ۴۰ روز آزاد شد. اين فعال کارگری در سال ۸۶ نيز به اتهام مشارکت در حرکت های صنفی ۳۵۰۰ کارگر شرکت نيشکر […]

03.1.2009

« بازداشت دو عضو هيئت مديره سنديکای کارگران هفت تپه »

رادیوفردا: فعالان کارگری در ايران می گويند دو عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه روز شنبه توسط ماموران امنيتی بازداشت شده اند. بازداشت علی نجاتی،‌ رييس هيئت مديره، و رضا رخشان، مسئول روابط عمومی در شرايطی انجام گرفته است که آخرين جلسه دادگاه اين دو و سه تن ديگر از اعضای هيئت […]

Free Blog Themes and Blog Templates