پست های برچسب: کلاهک اتمی

02.20.2010

نگرانی بین المللی از تولید کلاهک اتمی توسط تهران

رادیوفرانسه: آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار گزارشی نگرانی خود را از فعالیت های محتمل ایران برای تولید کلاهک اتمی اعلام کرد. در واکنش به این گزارش دولت آمریکا نسبت به “نتایج” فعالیت های اتمی ایران به این کشور هشدار داد. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در عباراتی صریح و غیرمعمول برای اولین […]

11.7.2009

آزمایش نوع پیشرفته کلاهک های اتمی توسط ایران / انتقال اورانیوم به غرب منتفی شد

رادیوفرانسه: روزنامۀ انگلیسی گاردین در شمارۀ امروز خود جمعه با اشاره به اسنادی محرمانه نوشت که آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار توضیحات ایران در مورد آزمایش نوع جدیدی از کلاهک های اتمی توسط این کشور شده است. بر پایۀ اسناد آژانس بین المللی انرژی اتمی دانشمندان ایرانی نوع جدیدی از کلاهک ها را آزمایش […]

Free Blog Themes and Blog Templates