پست های برچسب: یوتل‌ست

10.5.2012

درخواست يوتل ست برای توقف پارازيت اندازی توسط ايران

بی‌بی‌سی: یوتل‌ست از سه سال پیش بابت پارازیت‌اندازی بر روی شبکه های ماهواره شرکت ماهواره‌ای یوتل‌ست از نهادهای بین‌المللی خواسته است به ایران فشار بیاورند تا پارازیت انداختن روی ماهواره‌ها را پایان دهد. از روز چهارشنبه ۳ اکتبر (۱۲ مهر)، شبکه‌های بی‌بی‌سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا روی ماهواره یوتل‌ست با امواج پارازیت روبرو […]

11.30.2011

یوتل‌ست: بازار ماهواره و مقتضیات سیاسی

رادیوفرانسه: شرکت “یوتل‌ست” که از جمله مجموعه ماهواره‌های “هات‌برد” را در اختیار خود دارد، به همکاری با جمهوری اسلامی و اعمال سانسور متهم شده است. “یوتل‌ست” این اتهامات را اکیداً رد می‌کند اما سوابق شرکت نشان می‌دهد که تاکنون در چندین مورد از پخش برنامه هایی که با منافع برخی دولت‌های غیردموکراتیک مغایر بوده، جلوگیری […]

Free Blog Themes and Blog Templates