بایگانی در بخش: اعتراض و تظاهرات

10.10.2007

جمعي از كارگران كارخانه كنف كار رشت تجمع كردند

10.10.2007

کاغد سازی کارون و کاغد سازی پارس توسط چه شخصی خریداری شده؟

10.6.2007

هشتمین روز تحصن و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه

10.6.2007

تجمع صنفی دانشجویان دانشگاه تهران خیابان قدس را مسدود کرد

10.4.2007

گزارشي از برخورد با فعاليت‌هاي صنفي معلمان

10.4.2007

تجمع اعتراضی ٣٠٠ کارگر کشتی سازی خليج فارس با دخالت پلیس خاتمه یافت

10.4.2007

اعلام حمایت کارگران ایران خودرو از خواستهای برحق کارگران نیشکر هفت تپه کارون

10.3.2007

افراد مسلح يك روحاني را بر روي منبر به رگبار بستند

10.3.2007

نامۀ کارگران نیشکر هفت تپه به سازمان جهانی کار سندیکاهای کارگری جهان و سازمانهای حقوق بشری

10.1.2007

اعزام گارد ضد شورش برای مقابله با کارگران نيشکر هفت تپه

Free Blog Themes and Blog Templates