پست های برچسب: پروین اعتصامی

08.24.2012

یک مسلمان هست آن هم ارمنی‌ست

پروین اعتصامی: واعظی پرسید از فرزند خویش هیچ میدانی مسلمانی به چیست؟ صدق و بی آزاری و خدمت به خلق هم عبادت، هم کلید زندگیست گفت زین معیار اندر شهرما یک مسلمان هست آن هم ارمنیست

05.30.2012

«پروين اعتصامي» و حقوق نسوان

گوارا: با آن که نوشته‌اند «پروين» دختري کمرو و خجالتي بوده‌است، او به «آزادي نسوان» از دل و جان اعتقاد داشته و سالها پيش از آن که به فرمان «رضاشاه»  در 17 ديماه 1314، کشف حجاب در ايران عملي گردد، او در خردادماه 1303 خورشيدي در خطابه‌اي با عنوان «زن و تاريخ» در روز جشن […]

05.24.2012

آهنگ محتسب – علیرضا عصار

بیچاره پروین اعتصامی یک قرن پیش درست دکانداران دینی را برای ما رو کرد ولی ملت ایران خواب بود و صد سال بعد به دام دکاندارن دینی افتاد! لینک یوتوب

Free Blog Themes and Blog Templates